Dane do przelewu 1%

Beneficjent: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, Stupniki, 17-100 Bielsk Podlaski

Nr KRS: 0000245696

Kwota: ............ zł.

Tytuł przelewu: 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Konto stowarzyszenia: Bank PEKAO SA

Nr: 71 1240 5211 1111 0000 4929 7335