Witajemo wsiech na storonci skansenu w Kozlikach nad Narwoju

Informujemy, ?e Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach jako organizacja pożytku publicznego zamieszcza roczne sprawozdania ze swojej działalności na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na stronie Baza sprawozda? finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ W rubryce Nazwa organizacji wystarczy wpisać: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach

Sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach
https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/